header


PL_PSC_2022

Piekarze poza funduszem

news_img1

Stowarzyszenie Piekarzy Rzeczpospolitej utraciło miejsce w komisji zarządzającej Funduszem Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. W nowej, rozpoczynającej się właśnie kadencji, prezes stowarzyszenia, Stanisław Butka nie będzie już współdecydował na jakie cele przeznaczone zostaną środki z tego funduszu.

Utrata miejsca w komisji to ogromny cios w finanse Stowarzyszenia i firmowanych przez nie wydarzeń. Tylko w ubiegłym roku na imprezy rekomendowane przez SRP RP Fundusz przeznaczył aż pół milona złotych. Największa kwotą, bo ponad 110 tysiącami złotych dofinansowano Świeto Chleba w Wielkopolsce. Na liście były także święta chleba w Gdańsku i Radomiu, a także promocje organizowane podczas imprez wystawienniczych na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Stanisław Butka był członkiem komisji w latach 2013-2017.

Tylko w ubiegłym roku Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych dysponował kwotą 3 milionów 600 tysięcy złotych. Pieniędze te zostały przeznaczone na finansowanie bądź współfinansowanie 25 projektów. Sześć z nich zgłoszone zostały przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. W planie na rok 2017 znalazło się pięć projektów zgłoszonych przez piekarzy na zbliżoną kwotę.

W tym roku w życie weszła nowelizacja ustawy o promocji produktów rolno-spozywczych. Jednym z kluczowych zapisów jest zmiana składu komisji zarządzających, zapewniająca przedstawicielom producentów produktów rolno-spożywczych większą reprezentację.

Zgodnie z nowelizacją w skład nowych komisji wchodzi obecnie pięciu przedstawicieli producentów, trzech przedstawicieli przetwórców oraz jeden przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W skład komisji zraządającej Funduszem Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych wchodzą obecnie:

Przewodniczący: Jan Kozak (Krajowa Rada Izb Rolniczych),

Wiceprzewodniczący: Rafał Mładanowicz (Krajowa Federacja Producentów Zbóż), Bronisław Wesołowski (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego SITSpoż.)

Sekretarz - Mieczysław Włodzimierz Babalski (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”)

Członkowie: Tadeusz Boruta (Polski Związek Zawodowy Rolników), Edward Kosmal (NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”), Tadeusz Idzi Mądry (Spółdzielnia Grup Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych – Spółdzielnia Osób Prawnych), Jerzy Kuchciak (Stowarzyszenie Młynarzy RP), Izabella Byszewska (Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego).

Poza piekarzami miejsce w komisji zarządzającej utraciły także takie organizacje jak; Polski Związek Producentów Kukurydzy, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych, Polska Izba Makaronu. Zmiany w składzie komisji zarządzjącej zapewne wpłyną na wybór imprez, które zostaną dofinansowane z Funduszu Promocji Ziaren Zbóż i Przetworów Zbożowych.

© 2022 - ZOOM Agencja Mediowo-Konsultingowa B.Zając, G.Olma

Created by Nubsoft - Make IT Simple