header


Stan branży

news_img1

Ogólnie, wzrostowi wartości sprzedaży w branży towarzyszył spadek kosztów. W ubiegłym roku przychody w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo były o 1,6 proc. wyższe niż w 2015 r., podczas gdy przeciętne koszty całkowite spadły o 2,7 proc.. Było to możliwe dzięki obniżkom cen mąki oraz paliw. Średnie ceny hurtowe mąki pszennej piekarniczej w 2016 r. były, w zależności od jej rodzaju, o około 5-9 proc. niższe niż w 2015 r. oraz o około 20 proc. niższe wobec średniej z lat 2011-2015. Był to jednocześnie najniższy poziom średniorocznych cen mąki od 2009 r.

Rosnący eksport

Dobre wyniki branży mogą być w dużej mierze konsekwencją dynamicznie rosnącego eksportu pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Według danych Eurostat, w ubiegłym roku wolumen sprzedaży zagranicznej wyrobów piekarniczych sięgnął 510,9 tys. ton, czyli był o 16 proc. wyższy niż rok wcześniej. Oznacza to istotne przyspieszenie średniorocznej dynamiki wzrostu, która w latach 2006-2016 wyniosła 10,5 proc.. W rezultacie udział eksportu w przychodach ogółem sektora piekarniczego w 2016 r. wyniósł 12,9 proc, wobec 12,7 proc. w 2015 r. oraz 10,8 proc. przeciętnie w latach 2010-2015.

Maleje popyt

W kraju w 2016 r. utrzymał się natomiast wieloletni trend spadkowy w popycie na pieczywo świeże. Według GUS (za IERiGŻ) w pierwszej połowie 2016 r. jego przeciętne miesięczne spożycie w gospodarstwach domowych było o 5 proc. niższe niż rok wcześniej. Jak się obecnie szacuje wynosi ono 43.8 kg na osobe rocznie, a to oznacza, że jest o blisko jedną trzecią niższe niż 10 lat temu.

Warto tu nadmienić, że w 2016 r. firmy zatrudniające powyżej 49 osób wyprodukowały o prawie 1 procent więcej pieczywa w ujęciu rok do roku (łącznie 1 milion 14 tysięcy ton). Przy tym dynamicznie przyrosła produkcja pieczywa żytniego (o ponad 15 proc. rok do roku), choć jego znaczenie nadal jest niewielkie (6-proc. udział w całkowitej produkcji).

Co w tym roku?

W 2017 r. warunki rynkowe dla firm z branży prawdopodobnie nie ulegną znaczącej zmianie. Mimo, że w I kwartale br. ceny mąki piekarniczej były o około 3 proc. niższe niż rok wcześniej, to w całym roku 2017 prawdopodobnie ukształtują się na podobnym poziomie jak w 2016 r. Wyższe będą jednak ceny cukru mające duże znaczenie w przypadku produkcji wyrobów ciastkarskich, rośnie też presja płacowa.

Podaj adres e-mail, aby otrzymywać informacje na temat nowości na stronie*

X "Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agencja Mediowo-Konsultingowa ZOOM Spółka Cywilna Barbara Zając, Grzegorz Olma, Newslettera z informacjami związanymi z Serwisem www.wpiekarni.pl i zamieszczonymi w jego ramach informacjami handlowymi.

© 2020 - ZOOM Agencja Mediowo-Konsultingowa B.Zając, G.Olma

Created by Nubsoft - Make IT Simple