header


PL_PSC_2022

Chleb z zagrody

news_img1

Czy rolnicy zagrożą małym, wiejskim piekarniom i cukierniom? Projekt ustawy zezwalający gospodarstwom rolnym na produkcję, przetwarzanie i sprzedaż żywności jest gotowy. Rzemieślnicy już protestują.Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt ustawy o produkcji żywności przez rolników. Nowe prawo ma ułatwić sprzedaż produktów wytworzonych we własnych gospodarstwach. Projektowane przepisy przewidują m.in. ułatwienia w zakresie wymagań sanitarnych, a także zwolnienia podatkowe do 40 tysięcy złotych przychodu rocznego. To kolejne, znaczne ułatwienia wprowadzone dla rolników wytwarzających żywność w ostatnim czasie.

Projekt ustawy dopuszcza do sprzedaży produkty żywnościowe przetworzone w sposób naturalny i tradycyjny. Przetworzenie ma mieć miejsce na terenie gospodarstwa rolnego, a produkty powinny pochodzić z własnych upraw i hodowli. Producent będzie zobowiązany jedynie do podania przybliżonego składu produktu.

Rolnik będzie mógł sprzedać żywność praktycznie wszędzie. W swoim gospodarstwie, na targowiskach, festynach, podczas imprez plenerowych, a nawet przy drodze na prowizorycznym stoisku czy w handlu obwoźnym i obnośnym na terenie całego kraju, gdyż ustawa nie zakłada żadnego limitu odległości od gospodarstwa.

Istotnym zapisem jest domniemanie bezpieczeństwa żywności. Mówi on, że skoro rolnik jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywności oraz warunki higieniczne dla produktów do spożycia w ramach własnego gospodarstwa domowego, to może również w ten sam sposób przygotować produkty przeznaczone do sprzedaży. Jedynym warunkiem stawianym rolnikowi jest konieczność przetwarzania przez niego żywności w pomieszczeniu kuchennym lub w innym odpowiednio przystosowanym do tego celu miejscu spełniającym zasady dobrych praktyk higienicznych.

W ten sposób producent zostaje wyłączony spod jurysdykcji wszelkich kontroli sanitarnych i sanitarno-higienicznych oraz obostrzeń stosowanych wobec nawet najmniejszych zakładów produkujących żywność. Rozwiązanie to jest wzorowane na podobnym ustawodawstwie węgierskim i francuskim.

Po co ta ustawa?? Celem ustawy jest stworzenie warunków do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa. Potrzeba takiego rozwiązania wynika z braku rozgraniczenia wytwarzania żywności metodami przemysłowymi i tradycyjnymi. Regulacja ma przywrócić rolnikowi naturalne prawo do wytwarzania i sprzedaży żywności ? przekonują urzędnicy Ministerstwa Rolnictwa.

Rzeczywiście, obecne prawodawstwo pozwala rolnikom na wytwarzanie i sprzedaż produktów nieprzetworzonych z własnego gospodarstwa. Produkcja i sprzedaż produktów przetworzonych z własnych surowców wymaga spełnienia takich wymogów higieniczno-sanitarnych, jakie obowiązują wszystkie zakłady przemysłu spożywczego. Ponadto konieczne jest zgłoszenie tej działalności do Urzędu Skarbowego, a sprzedaż może się odbywać tylko we własnym gospodarstwie i na targowiskach. Takie uregulowanie powoduje, że produkcja żywności przetworzonej w sposób naturalny i nieprzemysłowy z roku na rok spada, bo rolnicy potrafią liczyć i rzadko decydują się podjęcie takiej działalności, która jest opodatkowana podatkiem ryczałtowym w wysokości dwóch procent przychodów.

Przedstawiciele ministerstwa argumentują, że ważne będą skutki społeczne i finansowe nowej ustawy, na której może skorzystać około milion osób. Przywraca ona bowiem tradycyjną rolę rolnika jako wytwórcy i przetwórcy żywności, a jednocześnie otwiera nowy rynek naturalnej i zdrowej żywności dla konsumentów. Poprawi budżety domowe gospodarstw rolnych, a jednocześnie ograniczy szarą strefę sprzedaży. Dodatkowo ma wpłynąć na zahamowanie odpływu młodych ludzi z gospodarstw rolnych.

Zagrożenie dla mikrofirm

Bardziej sceptycznie, a chyba także realistycznie na proponowane regulacje patrzy Związek Rzemiosła Polskiego. Rzemieślnicy zwracają uwagę, że to kolejne w niedługim czasie ułatwienia wprowadzane dla tej grupy społecznej, które mogą mieć negatywne następstwa szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw, w tym także prowadzących działalność piekarską czy cukierniczą. Nie trudno sobie wyobrazić gospodarstwa rolne, w których niektórzy z domowników zajmą się wypiekiem pieczywa czy ciast okolicznościowych, a także ich sprzedażą.

? Wprowadzenie tych przepisów dodatkowo zaostrzy wcześniej już stworzone nierówne warunki dla produkcji i sprzedaży żywności na korzyść rolników wobec mikrofirm produkujących żywność ? ostrzega Związek Rzemiosła Polskiego. ? Małe zakłady przetwórcze pracujące na warunkach ustalonych dla działalności gospodarczej nie poradzą sobie w tej sytuacji. Będą musiały zapłacić wyższy podatek dochodowy, na przykład w ryczałcie 5,5 procent od przychodu, znacznie wyższe składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od nieruchomości i przede wszystkim sprostać kosztownym i biurokratycznym przepisom sanitarnym .

© 2022 - ZOOM Agencja Mediowo-Konsultingowa B.Zając, G.Olma

Created by Nubsoft - Make IT Simple