header
 

PL_PSC_2022

Redakcja

ul. A. Mickiewicza 10/28, 40-092 Katowice
Dyrektor marketingu:
Barbara Zając
tel. + 48 608 094 847
Redaktor naczelny:
Grzegorz Olma
tel. + 48 601 501 813
Prenumerata:
Wydawca:
Agencja Mediowo-Konsultingowa ZOOM Spółka Cywilna Barbara Zając, Grzegorz Olma
ul. A. Mickiewicza 10/28, 40-092 Katowice

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i artykułów sponsorowanych. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczania reklam i ogłoszeń, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem portalu lub interesem wydawcy. Kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, bez pisemnej zgody Wydawcy – Agencji Mediowo-Konsultingowej ZOOM Spółka Cywilna Barbara Zając, Grzegorz Olma jest zabronione.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiału bez podania przyczyny.

Kontakt

© 2022 - ZOOM Agencja Mediowo-Konsultingowa B.Zając, G.Olma

Created by Nubsoft - Make IT Simple