header


Pieczywo w koszyku Polaka

Artykul

Niezwykle interesujące informacje o zachowaniach żywieniowych rodaków przynosi raport zatytułowany Zmiany preferencji Polaków w zakresie konsumpcji żywności.

Odżywiamy się zupełnie inaczej niż 15 lat temu. W koszykach z zakupami mamy o połowę mniej ziemniaków i pieczywa oraz blisko 40 procent mniej mąki. Coraz więcej wydajemy na posiłki w restauracjach. Jednak spożywamy mniej kalorii.

? Jest to już piąta edycja specjalistycznego raportu przygotowanego z myślą o naszych klientach ze strategicznego sektora rolno-spożywczego. W tym wydaniu przedstawiamy najważniejsze kierunki zmian preferencji Polaków w zakresie konsumpcji żywności. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny w tworzeniu strategii biznesowych firm z tego sektora ? powiedział Bartosz Urbaniak, członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Pieczywo ? trend spadkowy

Przeciętne spożycie pieczywa oraz produktów zbożowych w gospodarstwach domowych od końca lat 90. sukcesywnie się obniża. Niewiele jest innych produktów żywnościowych, których konsumpcja obniżyła się w większym stopniu.

Pieczywo jest drugą najważniejszą pod względem wielkości konsumpcji kategorią żywnościową. W 2014 roku w gospodarstwach domowych kupowano przeciętnie miesięcznie 3,94 kilograma pieczywa na osobę. Było to po raz pierwszy nieco mniej niż wynoszą zakupy warzyw ? najważniejszej pod tym względem kategorii żywności. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat konsumpcja pieczywa zanotowała bardzo wyraźny spadek.

Jeszcze w 1999 roku przeciętne miesięczne spożycie pieczywa na osobę wynosiło 6,80 kilograma. Następnie w każdym roku malało i w 2004 roku wynosiło 6,08 kilograma, a w 2009 roku ? 4,85 kilograma. Ostatecznie na przestrzeni 15 lat oznacza to spadek aż o 42 procent. Zakupy pieczywa w gospodarstwach domowych szczególnie szybko malały w latach 2006?2011, czyli w okresie, w którym najpierw szybko wzrastały przeciętne dochody, a następnie wysoka była dynamika cen detalicznych pieczywa.

Jak wynika z danych Eurostatu, przeciętny roczny wzrost cen detalicznych (HICP) pieczywa i produktów zbożowych w tych latach wynosił 7,4 procent wobec 1,6 procent we wcześniejszych pięciu latach i wobec wzrostu o 4,6 procent cen żywności i napojów bezalkoholowych ogółem.

Jak wynika z danych GfK CAPIBUS tylko około 8 procent ankietowanych przyznaje, że pomiędzy rokiem 2012 a 2015 ograniczyły konsumpcję pieczywa. Ten odsetek jest większy wśród osób w wieku 66 lat i więcej (21 procent) oraz nieco większy w przypadku kobiet (10 procent) niż mężczyzn (6 procent). Jak wynika z danych GfK PGD w 2014 roku rynek chleba był wolumenowo o 12 procent mniejszy niż w 2011 roku. Chleb kupujemy o 6 procent rzadziej (średnio raz na trzy dni) i w mniejszych przeciętnie ilościach. W przypadku bułek w tym samym czasie wolumen rynku skurczył się o 2 procent, a w przypadku innych wyrobów piekarniczych wzrósł aż o połowę. Wciąż jednak inne wyroby piekarnicze kupujemy 6,5 razy rzadziej niż pieczywo i przeciętnie w ilości 2,5 razy mniejszej, co powoduje, że wolumen tego rynku jest 17 razy mniejszy niż rynku chleba. Imponujący w ujęciu procentowym wzrost wolumenu sprzedaży innych wyrobów piekarniczych jedynie w 14 procentach pokrywa spadek sprzedaży chleba.

Okiem konsumenta ? liczy się cena

Jak wynika z danych GfK CAPIBUS, przy wyborze pieczywa konsumenci w znacznie mniejszym stopniu niż w przypadku innych kategorii żywności kierują się najniższą ceną. Jedynie 46 procent respondentów wskazało, że przy wyborze pieczywa kieruje się jego niską ceną, podczas gdy dla wszystkich analizowanych kategorii żywności średni odsetek wskazań wynosi 54 proc. Niemniej jednak niska cena wciąż jest najważniejszym kryterium wyboru.

Drugim najważniejszym kryterium wyboru z 41 procentami wskazań jest tradycyjna receptura lub tradycyjny gatunek. To też wyróżnia pieczywo na tle innych kategorii żywności, gdyż we wszystkich pozostałych kategoriach na drugim miejscu znajduje się fakt wyprodukowania w Polsce. Tradycyjna receptura lub tradycyjny gatunek w przypadku wszystkich kategorii żywności jako jedno z kryteriów wyboru uzyskało średnio jedynie 20 procent wskazań, czyli o połowę mniej niż w przypadku pieczywa. Czynnik ten w przypadku wyboru pieczywa ma szczególnie duże znaczenie dla kobiet oraz pracowników umysłowych, osób z gospodarstw domowych liczących pięć osób lub więcej. Na tradycyjną recepturę w stosunkowo niewielkim stopniu zwracają uwagę mężczyźni i robotnicy niewykwalifikowani.

Trzecim najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy wyborze pieczywa jest fakt wyprodukowania w Polsce. W przypadku pieczywa ten czynnik uzyskuje minimalnie więcej wskazań niż w przypadku wszystkich kategorii żywności. Polskie pochodzenie pieczywa jest szczególnie ważne dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz młodych konsumentów. Niewielkie znaczenie ma z kolei dla pracowników umysłowych.

Inne istotne kryteria w przypadku wyboru pieczywa to ekologiczny sposób produkcji oraz brak konserwantów, atrakcyjny wygląd, dopasowanie wielkości opakowania do potrzeb oraz spełnianie norm dietetycznych.

Ekologiczny sposób produkcji oraz brak konserwantów ma szczególne znaczenie dla kobiet, osób z wykształceniem średnim, gospodarstw domowych o dużym dochodzie, gospodarstw domowych liczących pięć osób lub więcej, studentów lub uczniów oraz osób z grupy zawodowej określanej jako właściciele, specjaliści i dyrektorzy. Widać lekką tendencję spadku zainteresowania tym kryterium wraz ze wzrostem wieku ankietowanej osoby. Kryterium to jako istotne wskazało 27 procent osób w wieku 19?29 lat, 20 procent w wieku 50?65 lat oraz 11 procent osób w wieku 66 lat i więcej. Co interesujące wśród osób z wyższym wykształceniem czynnik ten nie jest wskazywany częściej niż w całej populacji.

Z kolei spełnianie norm dietetycznych jest istotne szczególnie dla kobiet, osób z wykształceniem wyższym, osób w wieku 50?65 lat oraz osób z gospodarstw o wysokim dochodzie netto. Czynnik ten ma wyjątkowo niskie znacznie dla mężczyzn, osób bezrobotnych oraz osób o najniższym dochodzie.

Na tle innych kategorii żywności w przypadku wyboru pieczywa stosunkowo małe znaczenie mają praktyczne i funkcjonalne opakowanie oraz rozpoznawalność i prestiż marki. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że pieczywo zazwyczaj sprzedawane jest luzem, bez opakowania i tym samym zazwyczaj bez marki. Swoistym substytutem marki jest sprzedaż pieczywa w sklepach firmowych piekarni, jednak prawdopodobnie ankietowani nie brali tego faktu pod uwagę, odpowiadając na pytania.

Jeśli chodzi o percepcję wysokiej jakości w przypadku pieczywa, konsumenci częściej niż przy innych produktach wskazują na świeżość i fakt, że produkt jest ekologiczny oraz nie zawiera konserwantów i sztucznych dodatków. Jednak w przypadku pieczywa wyjątkowo ważny jest również przyjemny zapach ? tak wskazała aż połowa respondentów.

Stosunkowo rzadko wysoka jakość pieczywa jest kojarzona z jego marką czy dodatkowymi atestami.

Raport został przygotowany przez analityków Banku BGŻ BNP Paribas i firmy GfK.

Podaj adres e-mail, aby otrzymywać informacje na temat nowości na stronie*

X "Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agencja Mediowo-Konsultingowa ZOOM Spółka Cywilna Barbara Zając, Grzegorz Olma, Newslettera z informacjami związanymi z Serwisem www.wpiekarni.pl i zamieszczonymi w jego ramach informacjami handlowymi.

© 2020 - ZOOM Agencja Mediowo-Konsultingowa B.Zając, G.Olma

Created by Nubsoft - Make IT Simple