header


swet11

expo2020

Cologne2020

Cologne2020a

euro gastro

Można zmniejszyć koszty zużycia energii w piekarni

Artykul

Branża piekarnicza jest szczególnie narażona na wzrost kosztów, gdyż producenci nie mają wiele przestrzeni na podnoszenie cen końcowych swoich wyrobów. Dlatego dla utrzymania marż na zadowalającym poziomie bardzo ważne jest zarządzanie kosztami. Wśród nich jedną z kluczowych pozycji jest energia elektryczna. Jak zredukować ten wydatek do minimum lub przynajmniej zabezpieczyć się przed zapowiadanymi podwyżkami cen?

Choć cała branża piekarnicza jest w dość dobrej kondycji (z różnych badań wynika, że znacznie lepiej radzą sobie więksi producenci), od co najmniej kilku lat sektor ten stoi przed coraz poważniejszymi wyzwaniami. Niosą one niemałe ryzyko rynkowe szczególnie dla małych i średnich graczy działających lokalnie. Skąd te wyzwania?

Z jednej strony branża konsoliduje się. Większe podmioty przejmują udziały w rynku, wygrywają cenami i zaspokajają popyt ludności poprzez sklepy o większych formatach: supermarkety i dyskonty, a także mniejsze sklepy sieciowe typu convenience. Z badań przeprowadzonych przez Santander Bank Polska wynika, że lokalne piekarnie i specjalistyczne sklepy z pieczywem mają obecnie tylko kilka procent udziału w całym segmencie pieczywa. Aż 93 na 100 bochenków chleba obecnie kupowanych jest w marketach. Z drugiej strony zmieniają się zwyczaje i potrzeby konsumentów, co dodatkowo komplikuje sytuację piekarzy. W odniesieniu do stopy wzrostu wydatków ludności na żywność udział wydatków na pieczywo maleje, i tak już jest od dekady. Od kilku lat notujemy stały spadek popytu na chleb, w ciągu każdego roku o około 5%. Obrazu dopełnia ciągły wzrost cen surowców, kosztów pracy i energii, która akurat w tej branży odgrywa kluczową rolę. Ceny prądu dla przedsiębiorców w ciągu ostatniego roku wzrosły średnio o 40%. Czy to koniec podwyżek? Nie. Według różnych prognoz w najbliższych latach ceny energii będą rosły nawet w większym tempie, co dociąży nie tylko branżę piekarniczą, ale generalnie wszystkich przedsiębiorców.

Jak obniżyć koszty prądu i powstrzymać wzrost cen?

Są sposoby na obniżenie wydatków na prąd w piekarni. Należy zacząć od tego, że na mocy obowiązujących w Polsce przepisów zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci mają prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Od lipca 2007 r. rynek energii stał się konkurencyjny, co oznacza, że odbiorcy mogą wybierać spośród ofert podmiotów posiadających koncesję na obrót energią elektryczną (OEE). Konkurencyjność oznacza różnicowanie na poziomie cen, jak i warunków współpracy. Umowy na dostawę prądu czy innych mediów mają z reguły charakter długoterminowy, co najczęściej prowadzi do tego, iż odbiorcy nie poświęcają zbyt wiele czasu na analizę trendów i wysokości cen oferowanych przez różnych konkurentów. Okazuje się jednak, że warto porównywać ceny za kW, ponieważ w ofertach rzeczywiście występują różnice i decyzja o zmianie sprzedawcy może w dłuższym okresie przynieść piekarni spore oszczędności. Odbiorcy są w o tyle dobrej sytuacji, że obecnie formalności związane ze zmianą sprzedawcy prądu są uproszczone, a gros operacji zazwyczaj przeniesionych jest na sprzedawców, którzy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa załatwiają w imieniu odbiorcy większość spraw.

Koniecznie zwróć uwagę na zróżnicowanie taryf dla firm

Sprzedawcy energii oferują różne typy taryf dla przedsiębiorstw. Taryfy zależą m.in. od skali poboru energii w miesiącu. Dla piekarni ważniejsze jest jednak rozeznanie w zakresie typów taryf, w których ceny za kWh (kilowatogodzinę) mogą się różnić zależnie od pory dnia. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji trzy taryfy: C11, C12a i C12b. Taryfa C11 charakteryzuje się jedną stałą ceną za kWh. C12a i C12b to tzw. taryfy dwustrefowe, w ramach których w ciągu doby obowiązują dwie stawki za kWh. Taryfa C12a ma wyższą stawkę za prąd pobierany w godzinach szczytu, czyli zazwyczaj rano, przed południem i wieczorem, a niższą w środku dnia i w nocy. Taryfa C12b ma wyższą cenę za prąd zużywany w ciągu dnia, a niższą w nocy. Trzeba natomiast podkreślić dwie ważne informacje: w przypadku taryfy C12a w ciągu doby liczba godzin objętych niższą stawką za kWh jest większa niż w taryfie C12b. Z drugiej jednak strony, ceny nominalne za kWh w czasie tańszym i droższym w każdej z tych taryf są różne. Dlatego nie jest wcale łatwo jednoznacznie określić, która taryfa będzie dla piekarni najbardziej opłacalna. W tym celu powinno się wykonać przynajmniej w ograniczonym zakresie rodzaj audytu energetycznego lub analizy poboru prądu przez zakład.

Najpierw zbadaj rzeczywisty pobór energii, potem dopiero wybierz najlepszą taryfę

Aby wybrać najlepszą dla firmy taryfę, potrzeba możliwie kompletnych danych o rzeczywistym zużyciu energii nie tylko w ciągu jednej doby, ale również w dłuższych okresach. Dane takie można pozyskać bezpośrednio z licznika za pomocą dedykowanych urządzeń telemetrycznych. Przy odrobinie wysiłku można to zrobić samodzielnie, natomiast oczywiście zawsze jest opcja wykorzystania do tego celu wyspecjalizowanego podmiotu. Po uzyskaniu informacji na temat zużycia, wystarczy wybrać sprzedawcę, który oferuje najkorzystniejsze warunki współpracy w odniesieniu do firmowego profilu zużycia energii.

Sprzedawcy (np. Po Prostu Energia S.A) proponują zawarcie umowy z gwarancją utrzymania stałej ceny. To bardzo opłacalna opcja dla odbiorcy, szczególnie w obliczu zapowiadanych wzrostów cen w nadchodzących latach. Zmiana sprzedawcy w oparciu o możliwie rzetelną analizę zużycia energii i selekcję najlepszych ofert przynosi zatem dwa rodzaje korzyści: pozwala zredukować wydatki na prąd i jednocześnie zabezpiecza piekarnię przed nieuchronnym wzrostem jego cen.

Nawyki pracowników i jakość urządzeń

Powyższy sposób redukcji kosztów zużycia energii jest bezkosztowy (nie licząc nakładu czasu potrzebnego na przeanalizowanie danych z licznika i wyszukania najlepszych ofert sprzedawców). Efekty finansowe można jednak dodatkowo wzmocnić innymi metodami, które nie tyle koncentrują się na obniżeniu ceny prądu i jej utrzymaniu w dłuższym okresie, ile na redukcji samego poboru prądu.

Zazwyczaj zmniejszenie zużycia może nastąpić albo w wyniku zmiany nawyków pracowników, albo poprzez modernizację wykorzystywanych urządzeń. Oba sposoby wiążą się z mniejszymi lub większymi wydatkami, jednak jak pokazują różne badania, tego rodzaju inwestycje zazwyczaj przynoszą firmom długoterminowe korzyści. Oszczędności można szukać nie tylko poprzez najprostsze i najbardziej oczywiste działania, takie jak wymiana oświetlenia, czy zastąpienie tradycyjnego obiegu dokumentów papierowych obiegiem elektronicznym. Wszelkie projekty proefektywnościowe wdrażane w firmach mają najczęściej przełożenie na bardziej racjonalne wykorzystywanie wszelkich zasobów: efektywniejszą pracę pracowników, większą produktywność maszyn, redukcję strat surowców oraz oczywiście lepszy stosunek ilości zużywanej energii do wyprodukowanego wyrobu końcowego.

Powstrzymaj wzrost kosztów energii, by utrzymać marżę

Choć poziom zamożności Polaków ciągnie rośnie i ogółem ludność gromadzi coraz więcej oszczędności, w Polsce zwiększa się poziom ubóstwa. Pomimo działających programów socjalnych poziom ten wg GUS wzrósł z 4,3 do 5,4% w 2018 r. Ludzie od zawsze byli wrażliwi na fluktuacje cen żywności i podstawowych produktów, a do takich należy przecież pieczywo. Piekarze zmuszeni są podnosić swoje ceny, nie mogą jednak tego robić drastycznie, co powoduje systematyczne topnienie marż. Na wiele składowych kosztów nie mamy wpływu, mamy jednak sposoby powstrzymania przynajmniej na jakiś okres wzrostu cen energii elektrycznej. Warto z nich skorzystać.

Aby dowiedzieć się, jak skutecznie zredukować koszty energetyczne w zakładzie piekarniczym, warto pobrać darmowy ebook -> https://poprostuenergia.pl/piekarnia/

Podaj adres e-mail, aby otrzymywać informacje na temat nowości na stronie*

X "Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agencja Mediowo-Konsultingowa ZOOM Spółka Cywilna Barbara Zając, Grzegorz Olma, Newslettera z informacjami związanymi z Serwisem www.wpiekarni.pl i zamieszczonymi w jego ramach informacjami handlowymi.

© 2020 - ZOOM Agencja Mediowo-Konsultingowa B.Zając, G.Olma

Created by Nubsoft - Make IT Simple